Homepage » Department » Departmental Structure » Departmental Administration

Departmental Administration

General Assembly

The supreme governing body of the Department is the General Assembly. The General Assembly of the Department currently consists of 22 Department members, representatives of the undergraduate students equal to 50% , representatives of graduate students equal to 15%, as well as representatives of EEDI.P. and E.T.E.P. equal to 5% of the number of Department members who are not members of the General Assembly.

Structure of General Assembly for the Academic Year 2010-2011

PROFESSORS      ASSOCIATE PROFESSORS    ASSISTANT PROFESSORS    LECTURERS  
Demertzis Nikos     Komninou Maria   Armenakis Antonis   Diamantopoulou Evangelia  
Davou Bettina     Pleios George   Gouscos Dimitris   Papanastasiou Nikos  
Karapostolis Vasilis     Moschonas Spiros   Philokyprou Elli      
Panagiotopoulos Nikos     Tsaliki Liza   Charitos Dimitris      
Panagiotopoulou Roi     Mourlas Constantinos   Chatzouli Athina      
Papathanassopoulos Stelios         Tsevas Athanasios      
Rigou Mirto                
Charalabis Dimitris                
Christakis Nicolas                
                 
                 
 

  

Student Representatives: Number of participants - 12
Graduate Student Representatives: Number of participants - 3
Representatives EEDI.P. : Number of participants - 1
Representatives E.T.E.P. : Number of participants - 1
Head of Secretariat: Athina Sourvinou