Homepage » Department » Departmental Structure » Faculty Secretariat

Faculty Secretariat

Faculty Secretariat

(1, Sophocleou str., 1th floor, Athens 10559, Fax: (0030) 210 3689473, E-mail Address: secr@media.uoa.gr)

Head of Secretariat

  • Sourvinou Athina, Tel.: (0030) 2103689408

 

    • Drosos Giannis, Tel.: (0030) 2103689405
    • Mitropoulou Maria, Tel.: (0030) 2103689283
    • Papastavrou Niki, Tel.: (0030) 2103689407
    • Skenteri Foteini, Tel.: (0030) 2103689457