Homepage » Department » Former Heads of the Department

Former Heads of the Department

1. Georgios Lavvas 1993 - 1994

2. Klimis Navridis 1995 - 1999

3. Michalis Meimaris   1999 - 2003

4. Giannis Panousis    2003 - 2007

5. Stelios Papathanasopoulos 2007 - 2011

6. Georgios Plios   2011 - 2015

7. Dimitris Charalampis   2015 - 2017